Loading...
Nieuwe kiel+roer2017-02-23T23:31:10+00:00

De “kiel-commissie”

Om de modernisering van de kiel en het roer van de 30m2-club te ontwikkelen en vorm te geven, is er in 2014 een kielcommissie in het leven geroepen. De naam “kiel-commissie” dekt dus niet helemaal de lading want het betreft de kiel én het roer. De test-uitvoering kiel+roer die is aangebracht aan dertigkwadraat nr-18, is onder de regie van de kiel-commissie, en met hulp van vrijwilligers en sponsor-bedrijven ontwikkeld en vervaardigd.

De kiel-commissie wordt gevormd door :

  • Jan van Ooijen
  • Martin Bijdeleij
  • Johan Schootstra
  • Marcel Splinter

Nieuwe kiel + roer voor de 30m2-klasse

 

28 november 2016

In november 2016 is de balans opgemaakt en is in een vergadering van eigenaren besloten dat dit vernieuwde onderwaterschip niet zal worden geïmplementeerd. Er was te weinig draagvlak binnen de klasse. Ondanks dat de nieuwe kiel+roer goede zeileigenschappen te zien hebben gegeven, vond men de verbeteringen te klein in verhouding tot de kosten van een implementatie in de gehele 30m2-klasse.

 

24 januari 2016

Tijdens een vergadering van eigenaren zijn de bevindingen en de stand van zaken mbt de nieuwe kiel+roer geëvalueerd. De verschillen in zeileigenschappen tussen de nr-18 (met test-uitvoering nwe kiel+roer) met de overige schepen worden nog niet significant genoeg gevonden. Dit komt onder meer doordat in 2015 de vergelijking bij matige/stevige windkracht onvoldoende heeft kunnen plaatsvinden. Besloten wordt dat 1) de kielcommissie nog modificaties aan de test-uitvoering nwe kiel/roer zal aanbrengen en 2) dat in 2016 de zeilprestaties van de nr.18 in vergelijking tot de overige boten gestructureerd in kaart worden gebracht. Het testprogramma zal t.o.v. het zeilseizoen 2015 worden geïntensiveerd. 3) Op het eind van het zeilseizoen 2016 zullen de testresultaten geëvalueerd worden en zal er verdere besluitvorming plaatsvinden.

27 oktober 2014

 

september 2014

De “nieuwe kiel commissie” is erg voortvarend te werk gegaan en intussen is 30m2 nr 18 voorzien van de eerste test-uitvoering van de nieuwe kiel en het nieuwe roer.

 

29 augustus 2014

Hieronder enkele documenten met meer info en detail over de uitvoering van deze eerste nieuwe kiel + roer :